Regeringen ger klartecken till E22 Lösen-Jämjö

Report this content

Regeringen ger klartecken till flera infrastrukturobjekt som ska göra vägarna säkrare och bidra till moderniseringen av den svenska järnvägen. För Blekinge län innebär det grönt ljus för att påbörja arbetet med E22 Lösen–Jämjö i syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på den 15 km långa sträckan.

- Regeringen gör rekordstora investeringar i Sveriges infrastruktur. Det innebär bland annat över 700 miljarder kronor för att bygga nytt men också rusta upp landets vägar och järnvägar.  Som en del i detta ger regeringen nu Trafikverket klartecken att påbörja arbetet med E22 Lösen-Jämjö, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Sammanlagt beslutar regeringen att åtta objekt får så kallat besked om byggstart år 2021–2023. Det innebär att Trafikverket får binda upp medel för att upphandla entreprenad för dessa projekt. Infrastrukturobjekten ingår i den nationella infrastrukturplanen.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se