Regeringen godkänner tilläggsavtal om Stockholmsförhandlingen

Regeringen har godkänt ett tilläggsavtal som täcker de ökade kostnaderna för Stockholmsförhandlingen. Lösningen innebär att staten bekostar fyra miljarder kronor av de 9,3 miljarder kronor som fördyringen uppgick till, övriga delar täcks av regionen och berörda kommuner.

På grund av att kostnaderna ökat för utbyggnaden av tunnelbanesträckningar i Stockholm inom ramen för Stockholmsförhandlingen tillsatte regeringen i december 2020 en förhandlare för att hitta en lösning. Regeringen har nu godkänt tilläggsavtalet och det förhandlaren kom fram till.

Lösningen innebär att staten bekostar fyra miljarder kronor av de 9,3 miljarder kronor som fördyringen uppgick till, övriga delar täcks av regionen och berörda kommuner. Staten finansierar sin del genom att förlänga lånen för trängselskatten.

Projekten i Sverigeförhandlingen berörs inte av det nya tilläggsavtalet. För dessa projekt avser regeringen att inte utöka sina insatser om regionen inte klarar att hålla utbyggnaden inom avtalets ramar, i enlighet med det tidigare godkända avtalet. Eventuella framtida kostnadsökningar måste hanteras genom om- och bortprioriteringar, alternativt ökade regionala och kommunala insatser. Denna hantering gäller också om Stockholmsförhandlingens projekt blir ytterligare fördyrade utöver det tilläggsavtal som regeringen nu godkänt.

Kontakt:

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera