Regeringen tar emot uppdrag om miljöstyrande start- och landningsavgifter

Report this content

Regeringen vill minska flygets klimatpåverkan och stimulera till ett klimatsmart flyg. Därför fick Transportstyrelsen i september 2019 i uppdrag att utreda om och hur start- och landningsavgifterna ytterligare kan differentieras för att minska flygets klimat- och miljöpåverkan. Regeringen har nu tagit emot redovisningen av uppdraget och kommer nu att analysera förslaget.

Miljöstyrande start- och landningsavgifter tillämpas idag på flygplatser med fler än fem miljoner årspassagerare, vilket omfattar Arlanda och Landvetter. I uppdraget till Transportstyrelsen ingick att utreda om fler flygplatser kan omfattas. Dessutom fick Transportstyrelsen i uppdrag att analysera möjligheterna till en högre differentiering av start- och landningsavgifter mellan olika flighter och olika flygplanstyper utifrån deras miljöprestanda, inklusive klimatpåverkan och användning av biojetbränsle.

Uppdraget till Transportstyrelsen är en del av genomförandet av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se