Regeringen tar emot uppdrag om upprättande av långsiktig plan för järnvägsunderhåll

I november 2019 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att upprätta en långsiktig plan för underhåll av järnvägen. Syftet var att få till ett ännu bättre och mer effektivt järnvägsunderhåll. Nu har regeringen tagit emot redovisningen av uppdraget.

Regeringen gör den största järnvägssatsningen i modern tid för att reparera och renovera spåren och 2019 var ett rekordår för underhållsarbeten på den svenska järnvägen. De senaste åren har allt fler rest med tåg och detta är också en viktig del i arbetet för att minska klimatpåverkan från transporterna genom att underlätta för att flytta gods- och persontrafik från väg till järnväg.

För att arbetet ska kunna planeras optimalt och utföras effektivt gav regeringen Trafikverket i uppdrag att upprätta en långsiktig plan för underhållsarbetet. Planeringsarbetet har gjorts i samverkan med underhållsföretag, tågoperatörer och andra berörda aktörer.

Nu har Trafikverket redovisat uppdraget för regeringen.

Uppdraget till Trafikverket är en del av genomförandet av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se