Regeringen tar strid för mobilitetspaketet i EU-domstolen

Report this content

Regeringen har beslutat att Sverige ska intervenera i samtliga rättsmål i EU-domstolen i syfte att ta strid för mobilitetspaketet. Beslutet är unikt och understryker hur viktigt regeringen anser att mobilitetspaketet är för bättre arbetsvillkor för yrkesförarna, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet.

- Vi tar strid för mobilitetspaketet och vi gör det tillsammans med fackföreningsrörelsen och åkeribranschen. År av arbete ligger bakom den här reformen och vi är redo att kämpa för den. Dåliga arbetsvillkor och osund konkurrens hör inte hemma i åkeribranschen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I juni 2020 fattades ett historiskt beslut när mobilitetspaketet antogs av EU-parlamentet. Reformen, som föregåtts av mer än 3 års förhandlingar, innebär bättre arbetsvillkor för yrkesförarna, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn. Nu har sju EU-medlemsstater, bestående av Polen, Ungern, Bulgarien, Rumänien, Litauen, Cypern och Malta, meddelat att de i femton rättsmål kommer söka ogiltigförklara reformen i EU-domstolen

Regeringen har därför fattat beslut om att Sverige ska intervenera samtliga rättsmål i EU-domstolen för att ta strid för mobilitetspaketet. Att Sverige väljer att intervenera i samtliga femton rättsmål är unikt och understryker vikten av reformen. Regeringen har tillsammans md svensk fackföreningsrörelse och åkerinäring stått enade för att skapa ordning och reda i yrkestrafikområdet.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se