Regeringen träffar civila samhället i remissmöte inför ny nationell infrastrukturplan

Report this content

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har bjudit in till digitala remissmöten för att få synpunkter på Trafikverkets inriktningsunderlag. Imorgon, den 27 januari, träffar infrastrukturministern representanter från civilsamhället.

- Sverige behöver stora investeringar i infrastruktur i hela landet, för att klara klimatmålen, stärka konkurrenskraften och skapa jobb. Trafikverket har tagit fram ett inriktningsunderlag och det här är en process som jag är övertygad om sker bäst i bred dialog. Jag har tidigare träffat företrädare för regioner och näringsliv och ser fram emot att nu träffa representanter från det civila samhället, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

De digitala remissmötena utgår från det inriktningsunderlag Trafikverket tagit fram. Inriktningsunderlaget är nu ute på remiss med sista svarsdag den 29 januari 2021. Dessutom har Regeringskansliet valt att genomföra remissmöten under pågående remittering.

Inriktningsunderlaget kommer att ligga till grund för den infrastrukturproposition som regeringen avser lägga fram till riksdagen under våren 2021. Efter att riksdagen har beslutat om propositionen kommer regeringen ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en ny nationell plan för perioden 2022–2033, alternativt 2022–2037.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se