Regeringsbeslut om stöd till kollektivtrafiken

Regeringen har beslutat om en stödförordning som ger Trafikverket i uppgift att pröva ansökningar från de regionala kollektivtrafikmyndigheterna om ersättning för minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken med anledning av coronapandemin.

Regeringen presenterade i maj ett tillfälligt riktat bidrag på tre miljarder kronor till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som ersättning för minskade biljettintäkter till följd av utbrottet av det nya coronaviruset under perioden 1 mars – 30 juni 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Trafikverket får nu i uppgift att ta emot och pröva ansökningar om ersättning.

Läs pressmeddelandet från i maj här. 

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se