Skärpta krav när coronastöd till kollektivtrafiken fördelas

Report this content

Regeringen har idag beslutat om hur de 2 miljarder som avsatts i riktade statsstöd för kollektivtrafiken under 2021 ska fördelas. Dagens beslut innebär skärpta krav där stödet kommer att beräknas utifrån minskade biljettintäkter och utifrån hur regionerna upprätthåller turtätheten i kollektivtrafiken under coronapandemin.

- Regeringen har varit tydlig med att kollektivtrafiken behöver köras i en sådan omfattning att vi kan undvika trängsel. Nu skärper vi kraven för fördelning av statsstödet. Det innebär att de regioner som upprätthållit eller utökat kollektivtrafiken kommer få en större andel av regeringens riktade stöd. För mig är det viktigt att resenärer ska kunna resa säkert i kollektivtrafiken, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Under pandemin är det viktigt att turtäthet och kapacitet i kollektivtrafiken upprätthålls för att trängsel ska kunna minimeras och smittspridning därmed undvikas. Därför har regeringen lagt ett riktat stöd på totalt 5 miljarder till kollektivtrafiken. Under 2020 har 3 miljarder kronor i stöd fördelats till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och för 2021 är ytterligare 2 miljarder kronor avsatta.

För att säkra att stödet bidrar till minskad trängsel i kollektivtrafiken innehåller beslutet till fördelning en justering av ersättningen utifrån hur utbudet av kollektivtrafik har upprätthållits under första halvåret 2021. Förordningen som reglerar fördelningen av stödet remitterades i december 2020 och beslutas nu av regeringen.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se