Sverige kräver ändring i EU:s taxonomi

Report this content

Energiminister Anders Ygeman markerar tillsammans med 9 andra EU-länder att man inte står bakom förslaget att införa ytterligare krav på bioenergi i EU:s taxonomi. Länderna framför sin ståndpunkt i ett gemensamt brev till EU-kommissionen.

I brevet framhålls att det är avgörande att bioenergi som uppfyller hållbarhetskriterier i EU:s förnybarenergidirektiv också klassas som en hållbar investering enligt taxonomin.

- Kommissionens förslag om bioenergi behöver revideras. Taxonomin måste vara utformad så att den leder till ökade investeringar i bioenergi, vattenkraft och annan förnybar energi, säger Anders Ygeman.

Anders Ygeman har tagit initiativet till brevet som, utöver Sverige, har undertecknats av Slovenien, Finland, Litauen, Estland, Slovakien, Ungern, Polen, Lettland och Tjeckien.

EU-kommissionen publicerade den 20 november ett utkast till delegerad akt för de klimatrelaterade målen i taxonomin. Utkastet var föremål för offentlig konsultation till den 18 december. Drygt 40 000 svar har inkommit som kommissionen nu analyserar.

Brevet är det andra Ygeman skickar till EU-kommissionen med anledning av taxonomin. Redan innan årsskiftet skickade Ygeman och Norges Olje- och energiminister Tina Bru ett brev om kriterierna i taxonomin som berör vattenkraft.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Prenumerera