Tomas Eneroth bjuder in transportbranschen till samtal för att säkra tillgången på yrkesförare

Report this content

Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjuder in företrädare för fackförbund, åkerinäring och berörda myndigheter till rundabordssamtal om yrkestrafik på väg med anledning av de senaste rapporterna om kompetensbrist på yrkesförare inom EU och bristfälliga arbetsvillkor inom åkerinäringen.

Syftet med mötet är att diskutera insatser och åtgärder för att förbättra villkoren för yrkesförarna och att trygga kompetensförsörjningen.

Regeringen har sedan 2014 skärpt lagstiftningen och genomfört en rad viktiga åtgärder för att skapa ordning och reda på våra vägar. Under 2022 börjar det så kallade mobilitetspaketet gälla inom EU som bland annat innebär att svenska löner och villkor ska gälla även för utländska yrkesförare vid transporter i Sverige.

Regeringen har varit ledande i förhandlingsarbetet för att få denna reform på plats. Målsättningen är att reformpaketet ska leda till bättre arbetsvillkor för yrkesförarna, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsektorn.

- Jag vill se tydliga åtaganden från vägtransportsektorns aktörer att förbättra yrkesförarnas arbetsvillkor så att fler lockas till branschen och fler väljer att stanna kvar. Schysta villkor som gör det attraktivt för både kvinnor och män att jobba som yrkesförare är avgörande för god kompetensförsörjning. Dessutom krävs att myndigheter kontrollerar att regelverken följs. Tillsammans kan vi skapa en transportsektor med schysta villkor, rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Kontakt:

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se

Prenumerera