Tomas Eneroth deltar i global transportkonferens i Leipzig

Report this content

Mellan den 22 och 23 maj deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth i det årliga toppmötet inom International Transport Forum i Leipzig. ITF Summit är en internationell konferens där transport- och infrastrukturministrar samt branschföreträdare från hela världen samlas för att diskutera globala utmaningar.

Under två dagar kommer infrastrukturminister Tomas Eneroth att tillsammans med transport- och infrastrukturministrar samt företrädare för organisationer från hela världen medverka i olika rundabordssamtal, möten och bilaterala samtal där flera aktuella ämnen ska diskuteras.

Med utgångspunkt av COP24, FN:s stora klimatkonferens som hölls i december 2018 kommer ministrarna bland annat att diskutera effektiva lösningar för att minska klimatpåverkan från transportsektorn. De kommer även att diskutera den politiska styrningen av framtidens mobilitet.

Huvudmötet under konferensen sker på torsdagen då transportministrarna kommer diskutera hur de globala kommunikationsförbindelserna kan förbättras, både på transport-, energi- och telekommunikationsområdet.

Under torsdagen kommer även Tomas Eneroth att stå värd för ett förberedande möte inför Tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet som kommer att hållas i Stockholm den 19 – 20 februari 2020.

Kontakt:

Karin Boman Röding
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 076-116 65 62
karin.boman-roding@regeringskansliet.se​

 

Fakta:

ITF Summit

International Transport Forum (ITF) är en mellanstatlig organisation kopplad till OECD som årligen anordnar ett högnivåmöte för transport- och infrastrukturministrar från 57 olika länder. Ministrarna bjuds in för att diskutera de globala utmaningar och möjligheter som transportsektorn har att möta.

Länk:
http://2019.itf-oecd.org/

3rd Ministerial Global Conference on Road Safety

Sverige star värd för den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet den 19 – 20 februari 2020. Syftet med konferensen är att följa upp och sammanfatta det globala trafiksäkerhetsarbetet som gjorts inom FN, WHO och dess medlemsländer, samt ge en inriktning för det fortsatta arbetet. Målet är att nå global enighet om riktlinjer för fortsatt internationellt samarbete kring trafiksäkerhet till år 2030.

Länk:
https://www.roadsafetysweden.com/

Prenumerera

Dokument & länkar