Tomas Eneroth deltar på videomöte med EU:s transportministrar

Report this content

Idag, den 30 mars, deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth digitalt på ett informellt möte med EU:s transportministrar. På mötet kommer järnvägsfrågor att vara i fokus.

EU har utsett 2021 till det europeiska året för järnvägen i syfte att främja användandet av tåg som transportsätt. Som en del av detta kommer EU:s transportministrar under dagens möte diskutera hur skiftet från andra trafikslag till järnväg kan påskyndas.

- I Sverige gör vi historiskt stora investeringar på järnvägen och jag välkomnar därför att järnvägsfrågor sätts högt även på EU:s agenda. Det är viktigt att vi arbetar gemensamt med frågorna på EU-nivå för att öka järnvägens attraktivitet i hela unionen. Så skapar vi positiva effekter för tågresande och den gröna återstarten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se