Trängselavgifter ska effektivisera flyget och bidra till minskad klimatpåverkan

Report this content

Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att analysera möjligheterna att införa s.k. trängselavgifter för flyget i syfte att minska trängseln i luftrummet och bidra till flygets klimatomställning.

För att effektivisera kapacitetsutnyttjandet i luftrummet får Transportstyrelsen i uppdrag att analysera möjligheterna att införa trängselavgifter för flyget under tider när trängseln är stor. Det kan innebära att flygplatser får möjlighet att ta ut olika start- och landningsavgifter vid olika tider på dygnet.

- Flyget behövs, men flyget måste ställa om. Därför går vi nu fram med ett uppdrag till Transportstyrelsen om att analysera möjligheten att införa trängselavgifter för flyget. På så vis kan vi minska trängseln i luftrummet och bidra till flygets klimatomställning, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I regeringsuppdraget ska Transportstyrelsen belysa om och hur ett införande av trängselavgifter inom luftfarten kan effektivisera kapacitetsutnyttjandet och främja minskad miljöpåverkan utifrån de ramar som EU-regelverket och FN:s internationella civila luftfartsorganisation, Icao:s rekommendationer ger. Transportstyrelsen ska även föreslå vilken nivå på trängselavgifter som behövs.

Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 24 januari 2022.

Kontakt:
Fredrik Persson

T.f. Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar