Uppdrag för att analysera kostnadsutveckling av infrastrukturprojekt redovisas

Report this content

I oktober 2020 fick Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen vid upphandling och genomförande av investeringsprojekt. Bakgrunden är att regeringen sett en oroande kostnadsutveckling för byggandet av infrastrukturprojekt. Nu har Trafikverket redovisat uppdraget till regeringen.

- Regeringen gör rekordstora satsningar på infrastruktur i hela landet och jag vill att vi säkerställer att varje skattekrona används på bästa sätt. Därför gav jag Trafikverket i uppdrag att analysera kostnadsutvecklingen och återkomma med förslag på åtgärder för att pressa kostnaderna. Myndigheten upphandlar och beställer byggtjänster för stora belopp varje år och det är därför väldigt viktigt att motverka kostnadsökningar – jag vill helt enkelt ha mer infrastruktur för pengarna, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket har bland annat analyserat anbud och jämfört dem med bedömda kostnader i olika typer av entreprenader och projekt. Även avvikelser i slutkostnad har analyserats. Myndigheten har även upprättat en handlingsplan med ett åtgärdsprogram för att minska kostnadsöverskridanden i investeringsverksamheten.

Regeringen kommer nu att ta del av Trafikverkets rapport.  

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se