Uppdrag om förstudie inför programmet för ett digitalt Europa

Report this content

Regeringen har idag beslutat att uppdra åt Vinnova att genomföra en förstudie för etablerandet av digitala innovationshubbar för det av EU-kommissionen föreslagna programmet för ett digitalt Europa.

Vinnova kommer bland annat kartlägga vilka aktörer som skulle kunna utgöra de digitala hubbarna. Vinnova ska också analysera vilka behov som finns bland näringslivet och den offentliga sektorn av de digitala innovationshubbarna, samt beskriva hur hubbarna bör implementeras på bästa sätt.

Vinnova kommer att samverka med Tillväxtverket samt föra en nära dialog med en rad aktörer och myndigheter, bland annat de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna, Vetenskapsrådet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

- Satsningar på innovation och digitalisering stärker vår konkurrenskraft. Uppdraget till Vinnova förbättrar våra möjligheter att dra nytta av de satsningar som görs på europeisk nivå, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

- Näringslivet och samhället står mitt i en utveckling där digitaliseringen kommer underlätta och förändra. Det här uppdraget kommer ge oss möjlighet att bättre ta tillvara på digitaliseringens positiva effekter, säger Ibrahim Baylan näringsminister.

Uppdraget ska redovisas den 16 december 2019.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar