Uppdrag till Energimarknadsinspektionen om kapacitetsbrist i elnäten

Report this content

Regeringen har idag gett Energimarknadsinspektionen ett uppdrag om analys och förslag till åtgärder avseende kapacitetsbrist i elnäten.

Den senaste tiden har samhällets ökade efterfrågan på el lokalt medfört att nätkapacitetsbrist uppstått på flera platser och regioner i Sverige.

Regeringen ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att undersöka omfattningen av kapacitetsbrist i elnäten, utreda hur problematiken sett ut över tid samt analysera förutsättningar och åtgärder kopplat till de problem som identifieras.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 oktober 2020. En delredovisning av uppdraget ska göras senast den 30 april 2020.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se