Ygeman leder internationellt panelsamtal om vägen mot nettonollutsläpp

Report this content

Den 31 mars 2021 leder energiminister Anders Ygeman, tillsammans med Indonesiens minister för energi- och mineraltillgångar Arifin Tasrif, ett panelsamtal om internationellt samarbete för omställningen till netto-nollutsläpp av växthusgaser. Panelsamtalet är en del av konferensen IEA-COP26 Net Zero Summit 2021.

Under konferensen kommer IEA:s exekutivdirektör Dr. Faith Birol att presentera upplägget för en kommande rapport och färdplan för de omställningar som behöver ske för att lyckas med de internationellt fastställda målen om att uppnå nettonollutsläpp till år 2050 och att hålla temperaturhöjningen under 1,5°C.

Ett samtal kommer också att hållas mellan företrädare för fyra av världens största ekonomier och bidragare till koldioxidutsläpp. USA representeras av presidentens speciella sändebud för klimat och f.d. utrikesminister John Kerry; Kina representeras av det speciella sändebudet för klimat Xie Zhenhua; Europa representeras av Europakommissionens exekutiva viceordförande Frans Timmermans; och Indien representeras av energiminister Raj Kumar Singh. I samtalet deltar även Amani Abou-Zeid, kommissionär för infrastruktur och energi i AU-kommissionen och Ngozi Okonjo-Iweala, generaldirektör för Världshandelsorganisationen.

Konferensen och panelsamtalen genomförs helt digitalt och kan följas via länken: IEA-COP26 Net Zero Summit - Event - IEA

Fakta: 

IEA-COP26 Net Zero Summit 2021 anordnas av Internationella energibyrån (IEA) och det brittiska ordförandeskapet för COP26. Vid mötet samlas regeringsföreträdare och företags- och organisationsledare för att diskutera sina åtaganden under Parisavtalet och för att utbyta erfarenheter kring omställningar i energisystemet för att minska utsläpp till netto-noll senast år 2050.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar