Ygeman samlar energibranschen för fortsatt arbete mot arbetsplatsolyckor

På onsdag den 3 juni samlar energiminister Anders Ygeman arbetsmarknadens parter samt branschen för fortsatta samtal om hur arbetsplatsolyckorna i energibranschen ska förhindras.

Anställda i energibranschen är särskilt utsatta för olyckor och dödsfall i jobbet. I september 2019 kallade Ygeman energibranschen till ett första möte om hur olika intressenter kan samverka för att arbetsplatsolyckorna ska minska. Arbetsmiljöverket gavs i uppdrag att analysera arbetsplatsolyckornas orsaker. Rapporten är klar och kommer att diskuteras på uppföljningsmötet.

Möte med energibranschen om arbetsplatsolyckor
Tid: Onsdag den 3 juni, kl. 10.30 – 12.00
Plats: Videolänk

Anders Ygeman är tillgänglig för telefonintervju efter mötet, kl 12

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Prenumerera

Dokument & länkar