Ytterligare styrmedel ska ge större produktion och användning av biodrivmedel

Report this content

Anders Ygeman har tagit emot en rapport utredd av Energimyndigheten om behovet av ytterligare styrmedel för att främja produktion av biodrivmedel med ny teknik. Energimyndigheten föreslår en kombination av investeringsstöd, i form av Industriklivet, och en riktad kvot i reduktionsplikten för råvaror som främst består av lignocellulosa.

Regeringen gav i november 2020 Energimyndigheten i uppdrag att utreda behovet av och utformningen av ytterligare styrmedel för att främja anläggningar för produktion av biodrivmedel med ny teknik där kostnaden är för hög för att drivmedlet i dag ska vara konkurrenskraftigt.

Energimyndigheten skulle också ta fram en prognos för hur produktions-kapaciteten av hållbara biodrivmedel i Sverige väntas öka med existerande och kommande styrmedel och om ytterligare styrmedel införs.

Regeringen gav därför Energimyndigheten i uppdrag att utreda behovet av och utformningen av ytterligare styrmedel för att främja anläggningar för produktion av biodrivmedel med ny teknik där kostnaden är för hög för att drivmedlet i dag ska vara konkurrenskraftigt.

Energimyndigheten föreslår i utredningen en kombination av investeringsstöd, i form av Industriklivet, och en riktad kvot i reduktionsplikten för råvaror som främst består av lignocellulosa. Kvoten föreslås gälla lika för bensin och diesel och öka från 0,7 procent 2024 till 15,9 procent 2030.

Regeringen kommer nu att analysera rapporten vidare.

Kontakt:

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Mobil 073-093 50 83
tora.heckscher@regeringskansliet.se

Dokument & länkar