Anställda i Inhalation Sciences Sweden AB tecknar aktier i incitamentsprogram

Report this content

Anställda i Inhalation Sciences Sweden AB (”Bolaget”) har tecknat 16 250 aktier till ett belopp om 113 750 kronor med stöd av teckningsoptioner som gavs ut inom ramen för ett incitamentsprogram år 2017. Totalt 16 250 av de 102 250 teckningsoptioner som gavs ut till Bolagets anställda inom ramen för incitamentsprogrammet har nu utnyttjats, innebärande att Bolaget tillförs 113 750 kronor.

Styrelsen beslutade den 24 april 2017, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 2 mars 2017, om emission av totalt 102 250 teckningsoptioner med rätt för innehavaren att teckna aktier från och med den 1 april 2020 till och med den 30 april 2020. Varje teckningsoption berättigade till teckning av en aktie i Bolaget till teckningskursen 7,00 kronor.

Antalet tillkomna aktier uppgår till 16 250 stycken. Ökningen av antalet aktier och röster innebär en utspädning med cirka 0,19 procent av aktierna respektive rösterna i Bolaget, varmed avses antalet nytillkomna aktier respektive röster dividerat med totalt antal aktier respektive röster efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår nu till 8 635 180 och aktiekapitalet till 3 454 072.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, CEO

E-mail: Manoush.masarrat@inhalation.se

Mobile: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar