AstraZeneca-rapport finner att PreciseInhale "minskar risken" vid utveckling av inhalerade läkemedel.

Ny forskning som presenteras av Astra Zeneca vid AIT-konferensen i Köpenhamn i Danmark den 26–27 oktober visar att PreciseInhale kan minska risken och påskynda läkemedelsutveckling: ”dosnivånivåer kan väljas med tillförsikt innan start av toxikologistudier, vilket minskar riskerna... förknippade med denna klass av läkemedel.” 

Enligt rapporten levererade Inhalation Sciences labinstrument PreciseInhale resultat som gör det säkrare och snabbare för forskare att välja vilka läkemedelskandidater som ska fortsätta utvecklas: "Med hjälp av dessa data kan dosnivåer väljas med tillförsikt innan man går in i toxikologistudier, vilket minskar risken för toleransbegränsningar som är förknippade med denna klass av läkemedel." 

Rapporten konkluderar: “det visades att PreciseInhale var tillräckligt exakt för att utföra denna undersökning och erbjuder en unik möjlighet att ytterligare utforska inhalerad dosering ... och avlägsnar en del av den möjliga variationen hos andra exponeringssystem.” 

Resultaten presenteras i poster med titeln ”Inhaled particle size evaluation on PK profile using the PreciseInhale”, som publiceras vid AIT-konferensen i Köpenhamn i Danmark, 26–27 oktober.  

ISAB:s grundare och forskningschef Per Gerde, uppfinnare av PreciseInhale: ”Vi är stolta över att Astra Zeneca har uppnått så positiva resultat. Detta är ett tydligt bevis på att precisionen och konsistensen hos de data som PreciseInhale levererar kan spara tid och minska kostnader och risker för läkemedelsindustrin vid utveckling av inhalerade läkemedel. 

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 Oktober 2017.

Prenumerera

Dokument & länkar