Inhalation Sciences: Idag inleds handeln i Inhalations Sciences Sweden ABs (publ) aktie på AktieTorget.

Inhalation Sciences är godkänt för notering på AktieTorget. Första dag för handel är den 28 september 2017. Inhalations Sciences aktie kommer att handlas under kortnamnet ISAB och har ISIN-kod SE0009983893.


Inhalation Sciences utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

-De senaste åren har Inhalation Sciences utvecklats med tydligt fokus på kommersialisering av vårt lab-instrument PreciseInhale®. Produktutveckling och kommersialisering har skett i nära samarbete med några av världens ledande företag och forskningsinstitut, tex Astra Zeneca, Chiesi och Kings College. Vi är nu redo att öka kommersialiseringstakten, bredda användningsområdena och inleda volymproduktion, säger VD Fredrik Sjövall

Bakgrund

I september meddelade Inhalation Sciences att bolaget tillfördes fler än 750 nya aktieägare genom en nyemission av aktier. Emissionsvolymen om 17 MSEK tecknades till 43,2 MSEK, en teckningsgrad som motsvarar cirka 254 %. Kortnamnet för bolagets aktie på AktieTorget är ISAB.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut med anledning av nyemissionen.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar