Inhalation Sciences dotterföretag Ziccum erhåller 0.5 MSEK i bidrag från Horizon 2020 – EU’s största forskning och innovationsprogram.

(STOCKHOLM 2018-07-11) EU bidraget om 0.5 MSEK skall användas till en förstudie för uppskalning av bolagets spraytorkningsteknologi, LaminarPace™. Instrumentet används för att framställa vacciner, peptider och andra biologiska substanser i torr form, vilket är attraktivt för stabilitet, förvaring och transport. Ziccum har potential att generera utveckling av nya globala läkemedel baserat på IP runt bolagets teknologi.

Det är det mest ambitiösa och omfattande finansieringsprogrammet för forskning och innovation i EUs historia. Horizon 2020 bygger på att, med hjälp av internationella experter, välja ut de mest lovande projekten och stötta dessa på resan från lab till marknad. Det primära syftet är att, på lång sikt, stärka Europas konkurrenskraft.

Ziccum har belönats med ett Fas 1 anslag, som utgör en förstudie för uppskalning av ett större och aseptiskt system för GMP produktion av läkemedel.

VD Göran Conradson: “vi är mycket medvetna om hur tuff konkurrensen är i detta program och med vilken noggrannhet ansökningar granskas och utvärderas. Alla projekt som väljs ut i Horizon 2020 anses vara banbrytande på sitt sätt. Vi är mycket stolta och glada över att vara en del av denna skaran”

LaminarPace: från varsamhet till hållbarhet

LaminarPace är redan utvecklad och noggrant testad för småskalig tillverkning (torkning). Finansieringen från Horizon 2020 är avsett för att uppskalning till industriell skala och för att möjliggöra integration med kunders produktionsprocesser. Försök i mindre skal används för att validera teknologins potential och för att påvisa förutsättningarna för framgångsrik uppskalning. VD Göran Conradson: ”LaminarPace handlar om att skapa hållbara och skalbara produkter genom att applicera en mycket varsam produktionsprocess. Nya substanser som tillverkas, eller formuleras, enligt vår metod kan komma att representera en ny generation läkemedel vars egenskaper gör dem betydligt mer tillgängliga och kostnadseffektiva än vad som tidigare varit möjligt.”

Ziccum AB, ett dotterföretag till Inhalation Sciences, siktar på notering vid Spotlight under fjärde kvartalet 2018.


För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2018. 

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar