Inhalation Sciences erhåller ny order från stor kund inom inhalationsområdet.

(Stockholm maj 7, 2019) Inhalation Sciences (ISAB) har erhållit en order på ett PreciseInhale-system från en befintlig kund, ordervärde ca 1,6 MSEK. Ordern inkluderar plattformens unika integrerade inhalator-aktuator.

PreciseInhale®och dess olika moduler för kontrollerad exponering av aerosoler utgör en helhetslösning för bolag som studerar inhalation och aerosoler i pre-kliniska experiment. Inom läkemedelsutveckling är det av intresse att kunna skapa aerosoler från befintliga och nya inhalatorer. PreciseInhale inkluderar en integrerad mjukvarustyrd och därmed automatiserad modul för att skapa aerosol från alla typer av inhalatorer på marknaden.

”Det är ett styrkebesked för Inhalation Sciences att en befintlig kund investerar i ytterligare ett instrument. Försäljningen är en tydlig indikation på att våra användare inser betydelsen av PreciseInhale-teknologin och är villig att utöka sina investeringar i teknologin.” säger VD Lena Heffler.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD 
E-post: lena.heffler@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 205 9620

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019. 

Taggar:

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar