Inhalation Sciences i banbrytande 3-årigt forskningsprojekt, inkluderande åtagande omköp av PreciseInhale system av Chiesi.

STOCKHOLM, SVERIGE – 31 juli, 2018. Inhalation Sciences (ISAB) kommer att delta i ett 3-åringt forskningsprojekt med titeln ”Optimization of BIopharmaceutical Toolbox for Inhaled Compounds” och som leds av Research Center Pharmaceutcial Engineering (RCPE) i Gräs, Österrike. Projektet inkluderar en åtagande omköp på ett PreciseInhale system från italienska läkemedelsbolaget Chiesi, med ett initialt ordervärde om minst 0.9 MSEK.

I det 3-åriga forskningsprojektet med titeln ”Optimization of BIopharmaceutical Toolbox for Inhaled Compounds” skall fem välrenomerade aktörer inom inhalationsforskning samarbeta för att utveckla nya metoder och processer för framtagning av nya inhalationsläkemedel.

Projektet leds av Research Center Pharmaceutcial Engineering (RCPE) i Gräs, Österrike. Största industriella sponsor till projektet är italienska Chiesi Farmaceutici S.p.A (Chiesi). Chiesi, med huvudkontor i Parma, är ett av Europas största och mest framgångsrika läkemedelsbolag inom inhalationsläkemedel. Chiesi är sedan tidigare kund till ISAB och blir i och med ordern av ett PreciseInhale system den första kunden att köpa ytterligare ett instrument till sina lab.

Lena Heffler VD ISAB: ”Vi är glada och stolta över att få se PreciseInhale och dess olika moduler stå som grund för att nå nya landvinningar inom utvecklingen av inhalationsläkemedel. Vi ser också att samarbetet med dessa framstående partners stärker vår profil när vi nu går in i fasen att kommersialisera vår teknologi på bred front.”

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  31 juli, 2018.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar