Inhalation Sciences kontrakterar AQ gruppen för produktionsuppskalning

Inhalation Sciences (ISAB) och AQ M-Tech i Uppsala har ingått ett avtal om produktion av ISABs produkter. Avtalet är ett viktig steg i ISABs kommersialiseringsprocess och skapar goda förutsättningar för att möta en ökad efterfrågan av bolagets produkter.

ISAB, som nyligen noterats på Aktietorget i Stockholm, utvecklar och säljer laboratorieinstrument för forskning inom inhalation och för mätning av hur partiklar i inandningsluft påverkar vår hälsa. Bolagets huvudprodukt, PreciseInhale har sålts och installerats hos 8 ledande företag och akademiska aktörer, bland annat Astra Zeneca och Chiesi. ISAB står inför en fas av ökad försäljning.

AQ M-Tech AB är en del av AQ Group AB. AQ M-Tech är ett företag som specialiserat sig på utveckling, konstruktion och tillverkning av kundanpassade tekniklösningar och produkter. Bolaget är ett medtech bolag inom AQ gruppen som specialiserat sig på medicintekniska produkter och dess krav.

ISAB VD Fredrik Sjövall: ”AQ M-Tech har varit delaktiga i produktionen av delar av våra produkter under en längre tid och vi har redan en mycket bra relation. Att utöka AQ M-Techs åtagande är ett viktigt steg i vårt arbete för ökad kommersialiseringstakt av PreciseInhale och förväntas leda till lägre produktionskostnad och ökade bruttomarginaler. AQ M-Tech besitter alla de kvalitéer som vi önskar av en produktionspartner och de har djup kompetens inom såväl mekanik, elektronik och avancerad montering.”

AQ M-Techs VD Tobias Hammar: ”Vi är mycket stolta och glada över att ISAB valt oss som leverantör av deras produkter. ISABs produkter stämmer väl in i AQ M-Techs strategi att vara en produktionspartner inom avancerade medtech produkter.”

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Om AQ gruppen

AQ är en ledande leverantör till krävande industrikunder och är noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Koncernen består till största delen av rörelsedrivande bolag som vart och ett utvecklar sin speciella kompetens och i samarbete med övriga bolag, strävar efter att erbjuda kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med kunden.

Huvudkontoret ligger i Västerås. AQ har totalt den 31 december 2016 ca 5 100 anställda i Sverige, Bulgarien, Estland, Indien, Kina, Litauen, Mexiko, Polen, Italien, Thailand, Ungern och Serbien. År 2016 hade AQ en omsättning på ca 3,3 miljarder SEK, och sedan koncernen startade år 1994 har AQ redovisat positivt resultat varje kvartal. AQ har högsta kreditvärdighet AAA enligt Bisnode.

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar