Inhalation Sciences meddelar utfall av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Report this content

(Stockholm, Sverige, 12 juni 2022) Den 3 juni 2022 avslutades utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av aktier i Inhalation Sciences Sweden AB (publ) (“Bolaget”). Inga teckningsoptioner utnyttjades.

Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 10,00 kronor per aktie under perioden från och med den 23 maj 2022 till och med den 3 juni 2022. Inga teckningsoptioner utnyttjades och därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 1. Samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att rensas från innehavares VP-konto eller depå.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labbinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när dessa inandas.

Prenumerera

Dokument & länkar