Inhalation Sciences presenterar 3 vetenskapliga “posters” vid konferensen “Drug Delivery to the Lungs” (DDL2017)

Inhalation Sciences instrument representeras på 3 vetenskapliga ”posters” vid den årliga DDL konferensen i Edinburgh (UK) i nästa vecka, 6-8 december. Forskare från Kings College London (KCL) och Hovione har författat två av dessa.

ISAB CSO Per Gerde: “Resultaten påvisar unikiteten med vår teknologi – från högkvalitativ aerosol generering till in vitro simulering”

Fullständig information om titlar och författare finns på konferensens websida https://aerosol-soc.com/events/ddl2017/ .

Poster 5, unik aerosol generering från pMDI

Titel: Characterisation of aerosols from solution-based pressurised metered dose inhalers (pMDIs) when delivered by PreciseInhale®. Skriven av Wachirun Terakosolphan från King’s College London, Maria Malmlöf från ISAB m.fl.

Få inhalationssystem kan generera och utvärdera aerosoler från kommersiella inhalatorer på det sätt som PreciseInhale kan. Denna poster visar exempel på just detta.

Poster 20, separation av grova laktos partiklar och agglomerat

Titel: Dissolution of Orally Inhaled Drugs using DissolvIt®: Influence of a Newly Designed Pre-Separator for Particle Collection. Skriven av Beatriz Noriega och Eunice Costa från Hovione, Maria Malmlöf från ISAB m.fl. Laktos är en vanligt förekommande bärare av inhalerbara läkemedel. Grova laktospartiklar och agglomerat kan störa utfallet av tidiga forskningsstudier. I denna poster introduceras en ny metod för att separera sådana partiklar från studiesubstansen.

Poster 14, kontrollerat lufttryck ger kontroll över partikelstorleksfördelningen vid aerosolgenerering med PreciseInhale

Title: Effect of Compressed Air Pressure on Particle Size Distribution During Aerosol Generation with Ultrafine TiO2. Skriven av Maria Malmlöf, Mattias Nowenwik och Per Gerde från ISAB. Postern demonstrerar hur variation av det lufttryck som används vid aerosolgenerering i PreciseInhale påverkar aerosolens karakteristik.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar