Komplettering: Inhalation Sciences skickar ut ett PreciseInhale till Asien med ordervärde på 1,5 MSEK

Report this content

Kompletteringen avser det följande: Bolaget har per den 7 maj 2019 offentliggjort information om order värd 1,6 MSEK (differensen hänför sig till valutakursförändring). Ordern är nu levererad.

(Stockholm nov 1, 2019) VD Manoush Masarrat: ’För andra månaden i rad, lyckas vi skicka ut ett PreciseInhale instrument till en stor kund inom inhalationsområdet med ordervärde på 1,5 MSEK, med denna försäljning, landar vi på 6,8 MSEK till och med Oktober 2019 och det är en ökning med 209% jämfört med samma period 2018’.

Det är ett styrkebesked för Inhalation Sciences att en befintlig kund investerar i ytterligare ett instrument’ säger VD Manoush Masarrat ’med denna försäljning, landar vi på 6,8 MSEK till och med Oktober 2019 och det är en ökning med 209% jämfört med samma period 2018’.

’Detta är enorm betryggande dels när det gäller att kunna få ut de komplexa system som vi har fått beställningar på och dels att kunna rå hem större ordrar som har bearbetats under en längre period’ säger Masarrat. ’Det är också ett bevis på att våra ansträngningar och uppbyggnad av kundrelationer bär frukt där hela organisationen inklusive min föregående har varit delaktiga. Framtiden ser ljus ut för inhalation Sciences och vi ser fram emot ett starkt avslut på 2019.’

För mer information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta: 

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ) 

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 nov 2019.

Prenumerera