Marknadsmeddelande 211/18 - Inhalation Sciences Sweden AB:s aktie handlas exkl. utdelning av uniträtter i Ziccum AB

Enligt beslut på Inhalation Science Sweden AB:s (Bolaget) extra bolagsstämma den 7 september 2018 kommer sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till utdelning i form av uniträtter i dotterbolaget Ziccum AB bli den 12 september 2018. Första dagen utan rätt till utdelning är 13 september 2018. Avstämningsdag är den 14 september 2018.

Fyra (4) aktier i Bolaget medför rätt till en (1) uniträtt i Ziccum AB. Se pressmeddelande från bolaget för mer information.

Information om aktien:
Kortnamn: ISAB
ISIN-kod: SE0009983893
Orderboks-ID: 414Y
CFI: ESVUFR
FISN: INHALATION/SH
Utdelning: uniträtter i Ziccum AB
Handel exkl. utdelning: 13 september 2018
Market Segment: XSAT:SPSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 10 september, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.