Ziccum uppnår proof-of-concept i tester på anti-kroppar

80% av humana immunoglobulinantikroppar, som används för behandling av ett flertal sjukdomar, är formulerade i flytande form. Detta innebär en risk och ökad kostnad i samband med transporter. Nya resultat visar att Ziccum’s system för spray torkning, LaminarPace® kan producera ett torrt, stabilt pulver av immunoglobulinantikroppar – med bibehållen aktivitet. ”Detta är viktig milstolpe”, säger Ziccums VD Göran Conradson.

I testerna som genomförts i Inhalation Sciences laboratorier torkades tre prover av immunoglobulin G (IgG) vid rumstemperatur. Ur 2 ml prov med 30 mg IgG genererades 25,5 mg torrt pulver vilket betyder en verkningsgrad (yield”) på 85%. Efter re-konstitution i vätska bekräftades att antikropparnas biologiska aktivitet var intakt.

Ziccum AB’s VD Göran Conradson: “Detta är ett tydligt bevis på att LaminarPace har kapacitet att torka antikroppar med bibehållen biologisk aktivitet. Det bekräftar vår övertygelse om att LaminarPace kan bidra till att livsviktiga produkter och behandlingar kan nå större populationer och därmed större marknader”

Ziccum AB, som är ett dotterbolag till Inhalation Sciences, säkrade nyligen ett brygglån om 2 MSEK för fortsatt kommersialisering. Målet är att notera Ziccum under fjärde kvartalet 2018. Bolagets huvudprodukt, LaminarPace, kan torka biologiska ämnen, vacciner och läkemedelssubstanser vid rumstemperatur och på så vis ge förutsättningar för att skapa stabila och effektiva produkter som inte kräver kylförvaring vid exempelvis transporter.

Ziccum AB kommer att publicera en fullständig teknisk rapport över resultaten inom de kommande två veckorna.

För mer information om Ziccum eller Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Om Ziccum AB

Ziccum AB utvecklar och kommersialiserar det patenterade och unika instrumentet för spraytorkning, LaminarPace®. LaminarPace är ett innovativt och patenterat, CE-märkt instrument för torkning av små mängder läkemedelssubstanser med mycket låga förluster. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid logistik och transporter. Systemet är också unikt i sin kapacitet att hantera temperaturkänsliga material, t.ex. proteiner och peptider. 

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari, 2018.

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.

Prenumerera

Dokument & länkar