• news.cision.com/
  • Initiator Pharma/
  • Initiator Pharma A/S erhåller villkorat godkännande för listbyte avseende Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm

Initiator Pharma A/S erhåller villkorat godkännande för listbyte avseende Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm

Report this content

PRESSMEDDELANDE    

8 oktober 2021

Initiator Pharma A/S ("Initiator Pharma" eller "Bolaget") har ansökt om och fått villkorat godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North"), som drivs av Nasdaq Stockholm AB. Som ett resultat har Bolagets avnoteringsansökan också godkänts av Spotlight Stock Market. Sista dag för handel i Bolagets aktier på Spotlight Stock Market är 22 oktober 2021. Första handelsdagen i Bolagets aktier på Nasdaq First North är 25 oktober 2021. Aktieägare i Initiator Pharma behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet från Spotlight till Nasdaq First North.

Bolagets aktier handlas idag på Spotlight Stock Market. Med anledning av listbytet har Bolaget tagit fram ett informationsmemorandum som kommer att publiceras på bolagets hemsida via ett pressmeddelande före den första handelsdagen på Nasdaq First North. Informationsmemorandumet har enbart upprättats i samband med ansökan om upptagande till handel med aktierna på Nasdaq First North och innehåller inte något erbjudande till allmänheten om att teckna eller på annat sätt förvärva aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget, vare sig i Danmark, Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Bolagets aktier kommer att fortsätta handlas under kortnamnet INIT på Nasdaq First North.Redeye AB har utsetts till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. I samband med listbytet har DLA Piper Danmark och DLA Piper Sverige agerat Bolagets legala rådgivare.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035
E-post: 
ceo@initiatorpharma.com

Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 8 oktober 2021 kl. 09:40 (CET).

Om Initiator Pharma     

Initiator Pharma A/S är ett danskt life science-företag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program: läkemedelskandidaterna IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion med psykogena respektive organiska orsaker och särläkemedelskandidaten IPTN2021 som utvecklats för den allvarliga neuropatiska smärtsjukdomen trigeminusneuralgi. Initiator Pharma är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: INIT).

Läs mer på www.initiatorpharma.com.