Initiator Pharma A/S har godkänts för listning på Nasdaq First North Growth Market

Report this content

Initiator Pharma A/S (“Initiator” eller “Bolaget”) har idag erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm avseende upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är den 25 oktober 2021.

Nasdaq Stockholm meddelar idag att Initiator Pharma uppfyller listningskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Den första handelsdagen på Nasdaq First North Growth Market är den 25 oktober 2021. Initiator Pharmas aktie är idag listat på Spotlight Stock Market där sista dag för handel infaller den 22 oktober 2021.

Initiator Pharmas aktie kommer fortsatt handlas under kortnamnet INIT med ISIN-kod DK0060775872. Aktieägare i Initiator Pharma behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

I samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market har Initiator Pharma utsett Redeye AB till Bolagets Certified Adviser. I samband med listbytet har DLA Piper Denmark och DLA Piper Sweden utgjort  Bolagets legala rådgivare.
 

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035
E-post: 
ceo@initiatorpharma.com

Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 13:00 (CET).

Om Initiator Pharma     

Initiator Pharma A/S är ett danskt life science-företag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program: läkemedelskandidaterna IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion med psykogena respektive organiska orsaker och särläkemedelskandidaten IPTN2021 som utvecklats för den allvarliga neuropatiska smärtsjukdomen trigeminusneuralgi. Initiator Pharma är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: INIT).

Läs mer på www.initiatorpharma.com.