Initiator Pharma A/S publicerar informationsmemorandum i samband med listbytet till Nasdaq First North Growth Market

Report this content

Måndagen den 7 oktober 2021 godkände Nasdaq Stockholm AB Initiator Pharma A/S ("Initiator Pharma" eller "Bolaget") ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Idag publicerar Bolaget ett informationsmemorandum i enlighet med Nasdaq First North Growth Markets ansökningskrav.

Informationsmemorandumet finns tillgängligt som bifogad PDF och på Bolagets hemsida https://initiatorpharma.com/investors/. Informationsmemorandumet är inte ett prospekt, har inte godkänts av den danska finansinspektionen (Dk. Finanstilsynet) och innehåller inget erbjudande av aktier eller något annat erbjudande av finansiella instrument i Bolaget i Danmark, Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Redeye AB har utsetts till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. I samband med listbytet har DLA Piper Denmark och DLA Piper Sweden utgjort  Bolagets legala rådgivare.
 

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035
E-post: 
ceo@initiatorpharma.com

Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 18 oktober 2021 kl. 08:30 (CET).

Om Initiator Pharma     

Initiator Pharma A/S är ett danskt life science-företag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program: läkemedelskandidaterna IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion med psykogena respektive organiska orsaker och särläkemedelskandidaten IPTN2021 som utvecklats för den allvarliga neuropatiska smärtsjukdomen trigeminusneuralgi. Initiator Pharma är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: INIT).

Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Prenumerera

Dokument & länkar