Initiator Pharma erhåller avsiktsförklaring från Danska Innovationsfonden avseende stöd för IPED2015

Report this content

Initiator Pharma A/S, ett biotekbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunction, meddelar i dag att man har erhållit en avsiktsförklaring från danska Innovationsfonden angående stöd för den pågående kliniska utvecklingen av IPED2015. 

Innoboosterprogrammet hos danska Innovationsfonden kommer att stötta projektet med upp till 2 MDKK.  

‘Vi är nöjda över att erhålla denna avsiktsförklaring från Innovationsfonden genom Innobooster programmet. Detta är en tydlig validering av Initiator Pharma och den kvalitet som vårt IPED2015 program håller. Vi är fortsatt förhoppningsfulla att IPED2015 kommer att betyda ett genombrott i behandlingen av patenenter som inte svarar på existerande PDE5i behandlingar, och ser fram emot att slutföra studien’säger VD, Claus Elsborg Olesen.  

För mer information om Initiator Pharma, kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com  

Denna information utgör den information som Initiator Pharma är skyldiga att lämna enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 3 september 2019. 

Om Initiator Pharma 

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en ny behandlingsmetod för patienter med erektil dysfunktion (ED), som kommer att förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter (och deras partners) som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. 

Om erektil dysfunktion  

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (1,2, 3).  

1.              Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852. 

2.             Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363. 

3.             Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520. 

Prenumerera

Dokument & länkar