Initiator Pharma erhåller preliminärt patentgodkännande i Europa avseende pipeline produktkandidaten IPDP2015 för behandling av depression

30 januari 2018

Initiator Pharma meddelar att bolaget erhållit ett så kallat Intention to Grant från European Patent Office (”EPO”) för sin patentansökan avseende produktkandidaten IPDP2015. Ett Intention to Grant innebär i korthet att EPO avser att bevilja bolagets ansökan.

Patentansökan for produktkandidaten IPDP2015 som erhållit Intention to Grant av EPO avser bolagets produktkandidat IPDP2015. Grant innebär att EPO avser att bevilja bolagets patentansökan men att administrativa steg återstår innan det slutgiltiga beskedet om godkännande utfärdas. När patentet är godkänt, ger det skydd för IPDP2015 i Europa till år 2029. 

Patentet skyddar bolagets pipeline produktkandidat IPDP2015 både som substans, samt specifikt för behandling av depression och associerade neuropsykiatriska sjukdomar. Initiator Pharma försöker identifiera en samarbetspartner för att fortsätta den prekliniska utvecklingen av IPDP2015. 

Patentansökan avseende IPDP har, utöver i Europa, godkänts i USA år 2014.  

”Ett godkänt patent på vår pipeline produktkandidat IPDP2015 är en viktig del i värdebyggandet av vår portfölj”, säger Claus Olesen, VD i Initiator Pharma. ”Vi är mycket nöjda med att granskningen av vår ansökan har slutförts och att vi nu tagit ett stort steg mot ett godkänt patent även på denna stora och viktiga marknad.”. 

För mer information om Initiator Pharma, kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018.

Om Initiator Pharma
Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.

Prenumerera