Initiator Pharma får förlängd option på IP2018 från Saniona.

Report this content

Initiator Pharma A/S, ett biotekbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion, meddelar i dag att optionsavtalet med Saniona avseende läkemedelskandidaten IP2018 förlängts till 31 mars 2020. Samtidigt väljer bolaget att återbetala brygglånet på 5 MSEK som man tecknade tidigare i år.

Förlängningen av optionsavtalet, lägre kostnader än förväntat för att skicka in ansökan om klinisk prövning av kandidatmolekylen IP2018, och beviljandet av Innobooster anslaget från danska Innovationsfonden för den kliniska utvecklingen av IPED2015 ger samlat Initiator Pharma erforderlig likviditet för att återbetala brygglånet på 5 MSEK, vilket således ger lägre räntekostnader.

‘Vi gör löpande framsteg med läkemedelskandidaten IP2018, men den slutgiltiga designen av studien, avsedd att inkluderas i ansökan om klinisk prövning, kommer att baseras på erfarenheterna från IPED2015 studien. Detta ger oss möjlighet att få godkännande från regulatoriska myndigheter att påbörja Fas 2 kliniska proof-of-concept studien på IP2018 under 2020.’säger VD, Claus Elsborg Olesen.  

För mer information om Initiator Pharma, kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com 
 

Denna information utgör den information som Initiator Pharma är skyldiga att lämna enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 18 oktober 2019. 

Om Initiator Pharma 

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en ny behandlingsmetod för patienter med erektil dysfunktion (ED), som kommer att förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter (och deras partners) som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. 

Om erektil dysfunktion  

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (1,2, 3).  

1.              Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852. 

2.             Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363. 

3.             Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520. 

Dokument & länkar