Initiator Pharma påbörjar doseringen av de sista patienterna i den kliniska IPED2015 studien

Report this content

Initiator Pharma A/S, ett biotech-bolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion (ED), meddelar i dag att man påbörjat doseringen av de sista patienterna i den kliniska Fas 2a Proof-of-Concept studien med IPED2015. Analysen av data från studien kommer att påbörjas inom kort och bolagets nuvarande förväntan är att kunna presentera data från studien under december 2019.

Studien är en randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad, erotisk film-stimulus, cross-over studie där säkerhet och effekt av IPED2015 behandling studerats. Hittills har patienterna tolererat behandlingen väl och inga kritiska säkerhetsobservationer har observerats. Publiceringen av rådata kommer aningen senare än ursprungligen förväntat på grund av en långsammare rekrytering av de sista patienterna.

‘Vi är mycket nöjda med att ha påbörjat doseringen av de sista patienterna och vi ser fram emot att avsluta in-life phase doseringen under de kommande veckorna och därefter analysera data och konkludera studien’säger VD, Claus Elsborg Olesen.  

För mer information om Initiator Pharma, kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com 
 

Denna information utgör den information som Initiator Pharma är skyldiga att lämna enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 27 september 2019. 

Om Initiator Pharma 

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en ny behandlingsmetod för patienter med erektil dysfunktion (ED), som kommer att förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter (och deras partners) som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. 

Om erektil dysfunktion  

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (1,2, 3).  

1.              Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852. 

2.             Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363. 

3.             Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520. 

Prenumerera

Dokument & länkar