Kvartal 1 2019

Finansiella höjdpunkter 

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S bolagsregistrerades den 2 maj 2016.  

Första kvartalet (2019-01-01 – 2019-03-31) 
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) 
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 463 TDKK (-3 111) 
  • Resultat per aktie var -0,06 DKK (-0,38) 
  • Likvida medel:  13 346 TDKK (14 491 per 2018.12.31) 
  • Soliditet: 94% 

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 23 157 178 aktier (2019-03-31).  

Soliditet: eget kapital dividerat med totala tillgångar.  

Höjdpunkter i verksamheten under Q1 2019

  • Inga 

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden 

  • Inga 

Uppdatering om pågående fas 1-studie av IPED2015 

Fas 1-studien gör goda framsteg och förväntas inom kort kunna avslutas med tillräckliga data för fas 2a-studien. Rapportering av data från fas 1 förväntas fortfarande under första halvåret 2019. Om detta går bra planerar vi att omedelbart fortsätta med en klinisk Proof of Concept-studie inom fas 2a för substansen, med färdiga data tillgängliga vid mitten på 2019. 

VDs kommentar 

“Vi är mycket nöjda med hur fas 1-studien fortlöpt och med utförandet av studien från MAC Clinical Research, inklusive fortgående rekrytering av friska försökspersoner. Vi ser nu fram emot att slutföra fas 1-studien och har börjat förberedelserna för den kommande fas 2a-studien. Vi uppskattar det stöd vi fått från nya och gamla aktieägare, och ser fram emot att kunna rapportera data från Proof of Concept-studien någon gång kring halvårsskiftet.” 

För mer information, kontakta 

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: ceo@initiatorpharma.com 

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: tv@initiatorpharma.com 

Om Initiator Pharma  

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓoch LevitraÓ. 

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark.  Initiator Pharma är börsregistrerat på Spotlight Stockmarket och har ungefär 3500 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com. 

Prenumerera

Dokument & länkar