Marknadsmeddelande 100/18 - Sista dag för handel med BTU i Initiator Pharma A/S

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade unit, INIT BTU, är den 26 april 2018. 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: INIT BTU
ISIN-kod: SE0010974816 
Orderbok-ID: 48EM
CFI: MCMUXR 
FISN: INITIATOR/UT 3 AK 2 TO
Sista handelsdag: 26 april 2018

Stockholm den 24 april 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se