Marknadsmeddelande 101/18 - Information om Initiator Pharma A/S:s teckningsoption

Report this content

Första dag för handel med Initiator Pharma A/S:s teckningsoptioner INIT TO 1 är den 3 maj 2018. 

En (1) teckningsoption INIT TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 2,20 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 11 oktober 2018 till 1 november 2018.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: INIT TO 1
ISIN-kod: DK0060954881
Orderbok-ID: 4B4L
CFI: RWSTCB
FISN: Initia Pharma/ WRT-TO1
Första dag för handel: 3 maj 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments)

Stockholm den 25 april 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se