Marknadsmeddelande 56/18 - Information om företrädesemission i Initiator Pharma A/S

Report this content

Sista dag för handel i bolagets aktie (INIT) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 7 mars 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 8 mars 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningspriset 6,60 SEK. En unit består av tre (3) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 (3:3 á 2,20 SEK).

Uniträtterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 15 mars 2018 till och med den 27 mars 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 15 mars 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 15 mars 2018 till och med den 29 mars 2018.

Information om uniträtten: 
Kortnamn: INIT UR
ISIN-kod: SE0010974808
Orderbok-ID: 48EN
CFI: RSIXXR
FISN: INITIATOR/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 15 mars 2018
Sista handelsdag: 27 mars 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn: INIT BTU
ISIN-kod: SE0010974816
Orderbok-ID: 48EM
CFI: MCMUXR
FISN: INITIATOR/UT 3 AK 2 TO 
Handelsperiod: 15 mars 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 7 mars 2018.

Stockholm den 5 mars, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se