Offentliggörande av prospekt

Report this content

Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”) offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 15 mars 2018. Prospektet finns tillgängligt på Initiator Pharmas (www.initiatorpharma.com) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver finns prospektet tillgängligt på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Prospekt, teaser och anmälningssedel  

Prospekt för företrädesemissionen finns nu publicerat på Initiator Pharmas, Sedermera Fondkommissions och AktieTorgets respektive hemsidor (www.initiatorpharma.com, www.sedermera.se och www.aktietorget.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Investerarträffar  

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för Initiator Pharma att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon
040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Initiator Pharma i samband med företrädesemissionen.

För information om den planerade emissionen, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035
E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998) 

Prenumerera

Dokument & länkar