Sista dag för handel med BTU

I mars 2018 genomförde Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Genom företrädesemissionen nyemitterades 8 683 941 aktier och 5 789 294 teckningsoptioner av serie TO 1. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 26 april 2018 och stoppdag är den 30 april 2018.

8 683 941 aktier och 5 789 294 teckningsoptioner av serie TO 1 har registrerats hos Erhvervsstyrelsen och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 3 maj 2018. När företrädesemissionen av units har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer antalet aktier i Initiator Pharma att uppgå till 17 367 884 stycken, antalet teckningsoptioner av serie TO 1 till 5 789 294 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 1 823 627,82 DKK.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Initiator Pharma i samband med företrädesemissionen.

För information om emissionen av units, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998) 

Prenumerera