Sista dag för handel med BTU i Initiator Pharma och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2

Report this content

I juni 2020 genomförde Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”) en företrädesemission av units där även allmänheten inbjöds att teckna units. Genom företrädesemissionen emitterades totalt 1 420 406 aktier och 
2 130 609 teckningsoptioner av serie TO 2. Företrädesemissionen har nu registrerats på det danska bolagsverket. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 7 juli 2020 och stoppdag kommer att vara den 9 juli 2020.

Totalt har 1 420 406 aktier och 2 130 609 teckningsoptioner av serie TO 2 registrerats på Erhvervsstyrelsen. Dessa beräknas distribueras till VP-konto/depå den 13 juli 2020. Efter registreringen uppgår antalet aktier i Initiator Pharma till 28 922 435 aktier och aktiekapitalet uppgår till 3 036 855,675 DKK.

Första dag för handel med TO 2

Genom nyligen genomförd företrädesemission emitteras som ovan nämnt 2 130 609 teckningsoptioner av serie TO 2. Härutöver finns sedan tidigare 1 224 490 teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitteras genom nyligen genomförd riktad nyemission. Totalt 3 355 099 teckningsoptioner av serie TO 2 kommer således att tas upp till handel på Spotlight Stock Market under handelsbeteckningen ”INIT TO 2” och ISIN-kod DK0061282977, med första dag för handel den 14 juli 2020.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med Initiator Pharmas företrädesemission. 

För ytterligare information om nyligen genomförd företrädesemission, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3).  

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.

Prenumerera

Dokument & länkar