EU antar ny säkerhetsstandard för stegar

– Zarges reder ut begreppen i den nya säkerhetsstandarden EN 131-1 och 2

Stockholm, xx juni 2017. Enligt svensk arbetsskadestatistik rapporterades det 2015 in 33 203 incidenter i Sverige. Denna typ av olyckor involverar ofta stegar. Europeiska standardiseringsnämnden publicerade därför nyligen standarderna EN 131-1 och 2. Riktlinjerna beskriver nya konstruktions- och testkrav så att stegar som används i kommersiell verksamhet från och med januari 2018 ska kunna uppfylla alla kriterier för stabilitet och lastkapacitet. Som tillverkare började Zarges tidigt påpeka säkerheten och informera byggföretag och byggindustrin om konsekvenserna av EN 131. Zarges erbjuder redan idag stegar som uppfyller de nya standarderna.

Varje gång det etableras nya regler och riktlinjer frågar de flesta företagen sig själva vad som kommer att förändras för dem. När det gäller standarderna 131-1 och 2 kan detta tydligt sammanfattas enligt följande: Alla lutande stegar som är tre meter eller längre måste utrustas med en basstabilisator för att säkerställa stabilitet. Förutom striktare provkrav när det gäller hållfasthet för stegsidor har man infört friktionstester för stegens glidskydd. Dessutom anger EN 131-2 också ytterligare föreskrifter för mekaniska hållbarhetsprov och torsionstester. Övriga riktlinjer gäller användningen av multifunktionella stegar samt kategoriseringen av stegar. Den nya förordningen träder i kraft den 1 januari 2018 i hela Europa och kommer att påverka företag i alla branscher och storlekar.

Vad kommer att hända år 2018?
Målet för en produktstandard är att produkterna på en marknad ska uppfylla de högt satta säkerhetsstandarder som finns. Eftersom stegar nästan alltid återfinns på olika arbetsplatser är det viktigt enligt arbetssäkerhetsregleringen att de regelbundet anpassas till de senaste säkerhetsstandarderna. Användarsäkerheten bör förbättras och risken för olyckor minskas. EN 131 förhindrar emellertid inte uttryckligen den fortsatta användningen av äldre stegar som redan finns ute på arbetsplatser. Kommersiella användare i Europa, som företag, yrkesarbetare eller offentliga myndigheter, är bara uppmanade att följa respektive arbetsplatsregler.

– Företagen befinner sig för närvarande i någon form av gråzon. Å ena sidan, även om EN 131-1 och 2 redan har antagits, kan stegar gjorda enligt den gamla standarden fortfarande säljas till slutet av 2017, förklarar Patric Seger, vd på Zarges i Sverige. Företag som nu investerar i nya stegar skulle behöva bygga om sina befintliga stegar eller köpa nya i januari. Å andra sidan är riktlinjerna inte tydligt definierade, vilket skapar osäkerhet.

För att undvika detta och erbjuda kunderna säkerhet i framtiden, satsade Zarges tidigt på att anpassa sin produktionsprocess för stegar. Produkter som överensstämmer med de nya standarderna har varit tillgängliga på marknaden sedan i april.

Känna igen efterfrågan - undvika faror - kapitalisera möjligheter
En bindande förordning, där genomförandet inte är obligatoriskt, är förvirrande för många företag. Zarges lägger därför stor vikt vid öppenhet. Detta beror på att alla stegar inte byts ut inom ramen för EU-standarden. En del helt nya stegar kan fortsätta att användas i framtiden. För att kunna identifiera dessa modeller och därmed skapa ekonomisk säkerhet bör företagen be sina säkerhetsansvariga att utföra en riskbedömning så snart som möjligt. De måste bestämma om befintliga stegar kan fortsätta att användas.

Den som vill vara på säkra sidan på lång sikt bör så snart som möjligt endast införskaffa stegar som motsvarar de nya kraven, avslutar Patric Seger

Så ska du förhålla dig till dina stegar enligt EN 131-1 and 2 

  • Inspektera stegarna en gång per år: För att säkerställa att stegarna som används i lager eller produktionshallar uppfyller gällande standarder och följer riktlinjerna, bör byggnadsarbetare, företag och andra kommersiella användare kontrollera sina stegar en gång var tolfte månad.
  • Säkerställ inspektörens kvalifikationer: En inspektion anses korrekt genomförd endast när den utförs av en certifierad intern säkerhetsanställd eller en utbildad person hos ett specialistföretag.
  • Sätt säkerheten främst: Förutom årliga inspektioner bör företagen alltid hålla koll på säkerheten hos sina stegar. Specialiserade företag och tillverkare, som Zarges, erbjuder relevanta instruktioner och information.

Om Zarges
Zarges GmbH, med säte i Weilheim i Övre Bayern, är ett globalt företag med cirka 800 medarbetare och tre produktionsanläggningar i Europa. I Sverige finns Zarges i ett helägt dotterbolag. Innovativ teknik och omfattande erfarenhet av högkvalitativt aluminium gör Zarges till ett ledande företag inom de tre huvudbranscherna: Access - Förpackning, Transport och Lagring - Specialkonstruktion. Zarges-produkterna kombinerar aluminiets flera fördelar, såsom hög stabilitet med låg vikt, korrosionsbeständighet och flexibilitet. Zarges har rätt produkt för alla behov och kan även erbjuda skräddarsydda lösningar. Oavsett om det är för detaljhandeln, proffsen, näringslivet eller privatpersoner, värderar våra kunder Zarges som en pålitlig partner och drar nytta av den kvalitet, kompetens och omfattande service som de fått i många år efter att ha köpt Zarges-produkter.

För mer information se: www.Zarges.se 

Presskontakt 
Patric Seger, vd
Zarges Sverige
070-541 22 20
patric@zarges.se

Johan Nybom
Inmema PR
073-660 81 75
Johan.nybom@inmema.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Den som vill vara på säkra sidan på lång sikt bör så snart som möjligt endast införskaffa stegar som motsvarar de nya kraven.
Patric Seger, vd Zarges Sverige