De flesta svenska småföretag vill ha staten som riskkapitalist i tidiga skeden

Staten ska ha en marknadskompletterande roll och agera som en aktiv investerare i tidiga start up skeden. Det är en av slutsatserna i Innovationsbrons nyss genomförda enkät bland Sveriges mest snabbväxande bolag. Hela rapporten presenteras på Innovationsbrons seminarium under onsdagen på Almedalsveckan.

Femtio av Sveriges mest snabbväxande företag från Deloittes (Fast 50 listan) har pekat ut de viktigaste framgångsfaktorerna bakom deras egen snabba tillväxt. Via webben och telefonintervjuer genomfördes 27 intervjuer under perioden 23 maj – 21 juni 2012. Företagen fick bland annat frågan om statens roll som riskkapitalist. Tre av fyra svarade att staten behövs som riskvillig investerare i tidig såddfas. Över hälften (52 %) anser att rätt kompetens är den viktigaste framgångsfaktorn, viktigare än ”Gott om kapital” (7 %). EU är den i särklass viktigaste marknaden, det anser 63 % av företagen. På andra plats Nordamerika och Sverige och övriga Norden på en delad tredjeplats. Privat riskkapital är den mest avgörande finansieringen, på andra plats affärsänglar/privata investerare och tredje plats statligt sådd- och riskkapital. När det gäller hinder för fortsatt utveckling så anser en majoritet vara det ekonomiska läget i omvärlden och brist på kvalificerad personal utgör de största hoten. Tre av fyra intervjuade företag anser också att det är viktigt att avdragsmöjligheter införs för privata investeringar i nya företag, ett råd riktad direkt till politikerna i Almedalen.

För mer information: Maria Kessling, kommunikationschef på Innovationsbron AB, 0768-80 88 10 maria.kessling@innovationsbron.se

Om Innovationsbron
Innovationsbron identifierar, utvecklar och investerar i blivande tillväxtföretag. Sedan 1994 har vi investerat i närmare 300 företag, med en årlig investeringstakt på ca 30-40 nya företag, vilket gör oss till Sveriges mest aktiva riskkapitalist i tidig fas. Innovationsbron satsar på innovativa nystartade företag med en internationell tillväxtpotential. Vi finns representerade i hela Sverige via regionala kontor. Genom vårt nationella inkubatorprogram ges blivande tillväxtföretag rätt stöd för att utveckla och skapa affärer. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

Om oss

Innovationsbron identifierar, utvecklar och investerar i blivande tillväxtföretag. Sedan 1994 har vi investerat i över 300 företag, med en årlig investeringstakt på ca 30-40 nya företag, vilket gör oss till Sveriges mest aktiva riskkapitalist i tidig fas. Innovationsbron satsar på innovativa nystartade företag med en internationell tillväxtpotential. Vi finns representerade i hela Sverige via regionala kontor. Genom vårt nationella inkubatorprogram ges blivande tillväxtföretag rätt stöd för att utveckla och skapa affärer. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden

Dokument & länkar