Innovationsbron stöder butong ab  – satsar på bullerplank som bryter ned kväveoxider

​Uppsalaföretaget butong ab har utvecklat och patentsökt en metod för att gjuta fiberförstärkt betong mellan två lager av bubbelplast, som kan formas i princip hur som helst. Nu utvecklar man bullerplank i materialet som bryter ned kväveoxider i förorenad luft.

Arkitekten Lars Höglund har utvecklat en egen metod att skapa i betong. Det hela resulterade i företaget butong ab. Metoden med det cementbaserade materialet, butong, ger möjlighet till tredimensionell form – frihet i form för designers inom alla områden.

Enkelt uttryckt pressas betong mellan två lager av en flexibel matris, bubbelplast. Då skapas en skiva som tillåter ljuset att vandra igenom. Skivan kan också lätt formas, ungefär som en disktrasa. På så sätt får man flera fördelar jämfört om man bara har använt betong, exempelvis:

  • Väggelement som bara väger bråkdelar av vad vanliga betongväggar väger
  • Möjlighet att gjuta i helt nya former
  • Ljusgenomsläppligt material. Det finns lampskärmar gjorda i materialet!
  • Ger oändliga varianter till mönster och oändligt antal applikationer


Innovationsbron stöder nu utvecklingen av en ny sorts bullerplank baserad på butong, där man dessutom sätter till titandioxid i betongen. Titandioxid har förmågan att bryta ned kväveoxider, som uppkommer vid förbränning i till exempel bensinmotorer. Genom butongmetoden blir bullerplanken upp till tre gånger effektivare på att bryta ned kväveoxider. 

”De miljömässiga aspekterna med bullerplank gjorda av butong med titandioxid är otvivelaktigt en av de största fördelarna med materialet. Förutom att planken blir vackrare att se på blir de också mer miljömässigt effektiva”, säger Allan Asp, investment manager på Innovationsbron AB.  

”Bidraget från Innovationsbron kommer mycket lägligt och ger oss möjligheter att initiera de samarbeten som kan göra butong till framtidens betongmaterial. Det är ett stort steg för oss att gå från utveckling av inredningsprodukter och arkitektur till anläggningsprojekt. Tack vare Innovationsbron kan vi nu knyta den kompetensen till oss”, säger Lars Höglund, vd butong ab.

Läs mer om butong ab på www.butong.se 
 

För frågor vänligen kontakta:
Allan Asp
Investment Manager Innovationsbron AB
Tel: 070-605 23 02

Lars Höglund
butong ab
Tel: 070-230 45 96


Fakta om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas.
Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag.
Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.
Läs mer om Innovationsbron på
www.innovationsbron.se

Taggar:

Om oss

Innovationsbron identifierar, utvecklar och investerar i blivande tillväxtföretag. Sedan 1994 har vi investerat i över 300 företag, med en årlig investeringstakt på ca 30-40 nya företag, vilket gör oss till Sveriges mest aktiva riskkapitalist i tidig fas. Innovationsbron satsar på innovativa nystartade företag med en internationell tillväxtpotential. Vi finns representerade i hela Sverige via regionala kontor. Genom vårt nationella inkubatorprogram ges blivande tillväxtföretag rätt stöd för att utveckla och skapa affärer. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden

Media

Media

Dokument & länkar