Svenska Aerogel AB ​- Cleantech Company of the Year

Svenska Aerogel utsågs till Cleantech Company of the Year 2010 vid Stockholm Cleantech Venture Day. Företaget tog emot priset vid en ceremoni på Nationalmuseum på torsdagskvällen.

“Svenska Aerogel är ett spännande cleantech företag med mycket stor marknadspotential vilket också bekräftas av denna prestigefyllda utmärkelse”, säger Tor Kihlberg, Investment Manager på Innovationsbron.

25 utvalda cleantech företag fick presentera sig under dagen. Det segrande företaget, Svenska Aerogel i Gävle, som är ett av Innovationsbrons portföljbolag, har utvecklat en egen patenterad process för att tillverka ett innovativt aerogel material. Materialet erbjuder betydande och tydlig kundnytta på flera mycket stora marknader såsom inom gas- och vätskefiltrering, isolering, gips och cement.  

Juryns motivering var: “Vinnaren är ett företag med en mycket skalbar affärsmodell och en tydlig väg ut på en mycket stor marknad. Nyttan med företagets erbjudande är uppenbar både för kunderna och för miljön. Företaget har också uppvisat förmåga att kommunicera detta på ett tydligt sätt”.

”Det här är ytterligare ett bevis på att Sverige har en fantastisk innovativ potential som dock kan utvecklas och tas tillvara på ytterligare. Här har Innovationsbron en viktig roll att fylla. Vi är stolta över att ha bidragit till framväxten av detta spännande företag”, säger Peter Strömbäck, VD Innovationsbron.

För frågor vänligen kontakta:
Tor Kihlberg, Investment Manager, Innovationsbron, mobil: 070-143 20 51.
Anders Lundström, VD Svenska Aerogel AB, mobil: 070-656 80 42

Fakta om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Innovationsbron är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas.
Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.
Läs gärna mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

Om oss

Innovationsbron identifierar, utvecklar och investerar i blivande tillväxtföretag. Sedan 1994 har vi investerat i över 300 företag, med en årlig investeringstakt på ca 30-40 nya företag, vilket gör oss till Sveriges mest aktiva riskkapitalist i tidig fas. Innovationsbron satsar på innovativa nystartade företag med en internationell tillväxtpotential. Vi finns representerade i hela Sverige via regionala kontor. Genom vårt nationella inkubatorprogram ges blivande tillväxtföretag rätt stöd för att utveckla och skapa affärer. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden

Dokument & länkar