Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2000 * Omsättningen uppgick till 32,2 (7,3) miljoner kronor * Resultatet efter finansnetto 17,1 (-4,1) miljoner kronor * Vinst per aktie 1,44 (-0,75) kronor * Substansvärde per aktie uppgår till 10,42 (3,37) kronor före skatt * Nyemissionen fulltecknad och tillförde bolaget 24,3 miljoner kronor Omsättningen för perioden januari - september uppgick till 32,2 (föregående år 7,3) miljoner kronor. Omsättningen under kvartalet blev 3,9 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 17,1 (-4,1) miljoner kronor. Bolaget har under det tredje kvartalet investerat i fyra nya portföljbolag Surgical Science AB, Skillstore AB, beQouted AB och Intercare Connexion AB samt ökat ägandet i bl.a. aPROch. AB. Koncernens beräknade substansvärde har under tredje kvartalet ökat till 84,6 miljoner kronor vilket motsvarar 10,42 kronor per aktie före skatt (8,45 kronor efter skatt). Den nyemissionen som InnovationsMäklarna genomförde under perioden 25 september - 20 oktober 2000 blev fulltecknad och tillförde bolaget 24,3 miljoner kronor. För ytterligare information vänligen kontakta: Rolf Tedestedt (VD) tel. 08- 555 162 00 mobil 070-695 34 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001026BIT01590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001026BIT01590/bit0002.pdf

Dokument & länkar